Poľnohospodárske družstvo Kapušany
Kapušany č.568, Prešov
082 12 Kapušany

Tel.: +421(0)51 7941221
Email: pdkapusany@gmail.com

IČO: 00200531
DIČ: 2020517752
IČ DPH: SK2020517752

Predseda družstva Ing. Viera Sučková 0907 926 453
Úsek rastlinnej výroby Terézia Zborovianová
Úsek živočíšnej výroby Ing. Juraj Hreha 0907 926 433
Úsek mechanizácie Jozef Keresteš 0907 924 049
Úsek ekon. činnosti Mária Marušinová
Úsek poľovníctva Ing. Albín Jacík
Mzdové oddelenie Viera Gimerová
Finančné oddelenie Jarmila Kerestešová

Zobraziť Pd Kapušany na väčšej mape