Poľnohospodárske družstvo Kapušany
Kapušany č.568, Prešov
082 12 Kapušany

Tel.: +421(0)51 7493610
Tel.: +421(0)51 7493612
Email: pdkapusany@gmail.com

IČO: 00200531
DIČ: 2020517752
IČ DPH: SK2020517752


Zobraziť Pd Kapušany na väčšej mape
Štruktúra družstva Kontakt
Predseda družstva Ing. Viera Sučková : 0907 926 453
Úsek rastlinnej výroby Terézia Zborovianová
Úsek živočíšnej výroby Ing. Juraj Hreha : 0907 926 433
Úsek mechanizácie Jozef Keresteš : 0907 924 049
Úsek ekon. činnosti Mária Marušinová
Úsek poľovníctva Ing. Albín Jacík
Mzdové oddelenie Viera Gimerová
Finančné oddelenie Jarmila Kerestešová